Fesoterodine tabletten Toviaz
Urogenitale Geneeskunde

Fesoterodine tabletten Toviaz

Fesoterodine wordt gebruikt voor de behandeling van symptomen zoals de frequentie van de plassen, waarbij vaker dan normaal urine moet worden gepasseerd en urinaire urgentie.

IJzeroverbelasting

IJzeroverbelasting

IJzeroverbelasting treedt op wanneer overtollig ijzer zich ophoopt in het lichaam. Degenen die ijzertherapie krijgen, zijn kwetsbaar voor ijzerstapeling. Lees meer over IJzeroverbelasting

cryoglobulinemie

cryoglobulinemie

Cryoglobulinemie is klassiek gegroepeerd in 3 types. Meer informatie over de behandeling van Cryoglobulinemie en Cryoglobulinemie

Osler-Weber-Rendu-syndroom

Osler-Weber-Rendu-syndroom

Osler-Weber-Rendu-syndroom (HHT / HHT1) wordt ook erfelijke hemorragische telangiëctasieën en de ziekte van Rendu-Osler-Weber genoemd. Over het syndroom van Osler-Weber-Rendu.

Erfelijke sferocytose

Erfelijke sferocytose

Erfelijke sferocytose, erfelijke aandoeningen die zich manifesteren als bolvormige erytrocyten (sferocyten) op het uitstrijkje van het perifere bloed. Meer over erfelijke sferocytose

Common Variable Immunodeficiency

Common Variable Immunodeficiency

Gemeenschappelijke variabele immunodeficiëntie (CVID) is de meest voorkomende symptomatische primaire immuundeficiëntie bij volwassenen. Meer over Common Variable Immunodeficiency

X-gebonden lymfoproliferatief syndroom

X-gebonden lymfoproliferatief syndroom

X-gebonden lymfoproliferatief syndroom (XLP) is ook bekend als de ziekte van Duncan, familiaire fatale Epstein-Barr-virusinfectie of het syndroom van Purtilo.

Folaat tekort

Folaat tekort

Folaatdeficiëntie is een gebrek aan foliumzuur. Meer informatie over de symptomen van Foliumzuur Deficiëntie en hulp bij de behandeling van foliumzuurgebrek.

Sikkelcelziekte en sikkelcelanemie

Sikkelcelziekte en sikkelcelanemie

Informatie over sikkelcelziekte. Sikkelcelhemem hemoglobine (HbS) is het resultaat van een autosomaal recessief overervende mutatie waarbij het 17e nucleotide van het beta-globine-gen is veranderd. Wat is sikkelcelanemie?

Bloedarmoede tijdens de zwangerschap

Bloedarmoede tijdens de zwangerschap

met anemie tijdens de zwangerschap neemt het plasmavolume toe door hemodilutie. Bloedarmoede tijdens de zwangerschap is vaak bloedarmoede door ijzertekort. Lees over bloedarmoede tijdens de zwangerschap

Thrombocytopenie en plaatjesfunctiestoornissen

Thrombocytopenie en plaatjesfunctiestoornissen

Meer informatie over bloedplaatjes. Trombocytopenie betekent een verlaging van het aantal trombocyten onder de normale ondergrens.

Bloedproducten voor transfusie

Bloedproducten voor transfusie

Bloedproducten voor transfusie gebruiken vaak. Meer dan 250 verschillende antigenen zijn gevonden op het oppervlak van rode bloedcellen (RBC's) die worden gebruikt als bloedproducten voor transfusie

Hemolytische bloedarmoede

Hemolytische bloedarmoede

Hemolyse leidt tot hemolytische anemie wanneer beenmergactiviteit het toegenomen verlies van rode bloedcellen niet kan compenseren. Meer over hemolytische bloedarmoede

Koude agglutininen

Koude agglutininen

Koude agglutininesziekte (CAD) is een koude antilichaamziekte. Krijg de juiste behandeling voor koude agglutininen op basis van symptomen

Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) -infectie leidt tot acquired immune deficiency syndrome (AIDS). Lees over Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS & HIV

TAR-syndroom

TAR-syndroom

Synoniemen: t hrombocytopenie met een bsent r adius (vandaar TAR) syndroom, tetraphocomelia-trombocytopenie-syndroom Dit is een zeldzame autosomale recessieve aandoening ....

Hemofilie A Factor VIII-deficiëntie

Hemofilie A Factor VIII-deficiëntie

Hemofilie A (factor VIII-deficiëntie) is een bloedingsaandoening die wordt veroorzaakt door een tekort aan stollingsfactor VIII. Medisch advies over hemofilie A (factor VIII-deficiëntie)

Pernicieuze anemie en B12-tekort

Pernicieuze anemie en B12-tekort

Vitamine B12 is aanwezig in vlees- en dierlijk eiwitvoedsel. Absorptie vindt plaats in het terminale ileum en vereist intrinsieke factor (IF), een maagafscheiding ...

Perifere bloedfilm

Perifere bloedfilm

Wanneer een perifeer bloedmonster wordt besmeurd op een glaasje en gekleurd, is het bekend als een perifere bloedfilm. Meer informatie over perifere bloedfilm

Hemofilie A Factor VIII-deficiëntie

Hemofilie A Factor VIII-deficiëntie

Hemofilie A (factor VIII-deficiëntie) is een bloedingsaandoening die wordt veroorzaakt door een tekort aan stollingsfactor VIII. Medisch advies over hemofilie A (factor VIII-deficiëntie)

Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie

Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie

Glucose-6-fosfaat Dehydrogenase Deficiency of G6PD is ook bekend als favisme. Meer informatie over glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie

Fanconi's bloedarmoede

Fanconi's bloedarmoede

Fanconi-anemie, Fanconi's Anemia FA, erfde het beenmergfalen syndroom alle namen voor dezelfde aandoening. Meer informatie over de bloedarmoede van Fanconi

Factor V Leiden Mutatie veroorzaakt trombofilie

Factor V Leiden Mutatie veroorzaakt trombofilie

Factor V Leiden (FVL) -mutatie en factor V Leiden mutatie veroorzaakt trombofilie besproken op factor V Leiden mutatie veroorzaakt trombofilie pagina

Therapeutische immunoglobulinen

Therapeutische immunoglobulinen

Menselijke immunoglobulinen kunnen worden gegeven om een ​​passieve (tijdelijke) immuniteit te verlenen. Ze bieden onmiddellijke bescherming en de effecten van de afgelopen weken.

Perifere bloedfilm

Perifere bloedfilm

Wanneer een perifeer bloedmonster wordt besmeurd op een glaasje en gekleurd, is het bekend als een perifere bloedfilm. Meer informatie over perifere bloedfilm

Thrombocytopenie en plaatjesfunctiestoornissen

Thrombocytopenie en plaatjesfunctiestoornissen

Meer informatie over bloedplaatjes. Trombocytopenie betekent een verlaging van het aantal trombocyten onder de normale ondergrens.

IJzer-deficiëntie Bloedarmoede

IJzer-deficiëntie Bloedarmoede

IJzer-deficiënte anemie (IDA) komt voor wanneer het lichaam onvoldoende ijzer heeft om de rode bloedcellen te ondersteunen. Lees meer over ijzergebreksanemie

Auto-immuun lymfoproliferatief syndroom

Auto-immuun lymfoproliferatief syndroom

Canale-Smith-syndroom of auto-immuun lymfoproliferatief syndroom (ALPS) is een zeldzame aandoening. Meer informatie en hulp voor Autoimmuun Lymfoproliferatief Syndroom

Diamond-Blackfan-syndroom

Diamond-Blackfan-syndroom

Bekend als Diamond-Blackfan-syndroom; Diamond-Blackfan-anemie (DBA). Het Diamond-Blackfan-syndroom is een aangeboren hypoplastische anemie. Meer over Diamond-Blackfan-syndroom.

hemodilutie

hemodilutie

Hemodilutie is verhoogd plasmavolume, leidend tot lage hematocriet en hyponatriëmie. Meer informatie over hemodilutie.

Aplastische anemie

Aplastische anemie

Aplastische anemie is een zeldzame, mogelijk levensbedreigende mislukking van de hemopoëse, gekenmerkt door pancytopenie en hypocellulair beenmerg. Aplastic Anemia-details

thalassemie

thalassemie

Synoniemen: Mediterrane anemie en Cooley's bloedarmoede Het normale hemoglobine (Hb) molecuul heeft een hemebasis omgeven door twee paar globine-ketens. De...

Bruton's Agammaglobulinaemia

Bruton's Agammaglobulinaemia

Bruton's agammaglobulinemie is een X-gebonden immuundeficiëntie. Bruton's agammaglobulinemie wordt gekenmerkt door het niet produceren van rijpe B-lymfocytcellen.

De ziekte van Von Willebrand

De ziekte van Von Willebrand

De ziekte van Von Willebrand is de meest voorkomende erfelijke coagulopathie bij de mens. De ziekte van Von Willebrand kan aangeboren of verworven zijn.

favism

favism

Zie ook het afzonderlijke artikel Glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie. Favisme beschrijft de gevoeligheid voor en klinische presentatie van acute hemolytische ...

Pyruvate Kinase Deficiency

Pyruvate Kinase Deficiency

Pyruvaatkinasedeficiëntie (PKD) is de meest voorkomende enzymafwijking van de glycolytische route. Lees meer over Pyruvate kinase deficiency (PKD)

Wiskott-Aldrich-syndroom

Wiskott-Aldrich-syndroom

Wiskott-Aldrich-syndroom is ook bekend als het syndroom van Wiskott-Aldrich-Huntley. Wiskott-Aldrich-syndroom is een X-gebonden recessieve aandoening.

Hemolytische bloedarmoede

Hemolytische bloedarmoede

Hemolyse leidt tot hemolytische anemie wanneer beenmergactiviteit het toegenomen verlies van rode bloedcellen niet kan compenseren. Meer over hemolytische bloedarmoede

Osler-Weber-Rendu-syndroom

Osler-Weber-Rendu-syndroom

Osler-Weber-Rendu-syndroom (HHT / HHT1) wordt ook erfelijke hemorragische telangiëctasieën en de ziekte van Rendu-Osler-Weber genoemd. Over het syndroom van Osler-Weber-Rendu.

trombofilie

trombofilie

Trombofilie verwijst naar een aanleg voor trombo-embolie. In de praktijk wordt de term gebruikt om patiënten te beschrijven die op de lange termijn aanzienlijk zijn toegenomen ...

Pyruvate Kinase Deficiency

Pyruvate Kinase Deficiency

Pyruvaatkinasedeficiëntie (PKD) is de meest voorkomende enzymafwijking van de glycolytische route. Lees meer over Pyruvate kinase deficiency (PKD)